DIAGNOZA

Oferta diagnostyczna:

 

  • DIAGNOZA ADOS-2
  • DIAGNOZA FUNKCJONALNA
  • DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
  • DIAGNOZA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
  • DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
  • DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA