SZKOLENIA

xxxx

 

xxx

Szkolenia dla rodziców

Warsztaty są skierowane do rodziców i opiekunów, wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym, w celu wspomagania rozwoju przedszkolaków, profilaktyki zaburzeń integracji sensorycznej u wszystkich, a także dzieci z grupy ryzyka, w oparciu o proste aktywności i zabawy. Warsztaty będą w formie zamkniętej, niezbyt liczna grupa, zapraszamy tylko dorosłych (bez dzieci).

Biorąc udział w warsztatach wzmocnisz swoje kompetencje:

 • dowiesz się co to jest integracja sensoryczna i dlaczego warto ją wspierać w rozwoju dziecka,

 • poznasz najczęstsze objawy zaburzeń SI u dzieci oraz dowiesz się jak wygląda diagnoza i terapia

 • będziesz w stanie zaproponować dziecku aktywności i zabawy wspierające jego rozwój, dostosowane do potrzeb i możliwości,

 • będziesz mieć możliwość rozmowy z terapeutą SI, który odpowie na nurtujące Cię pytania i rozwieje wątpliwości.

 

Szkolenia dla profesjonalistów

Szkolenia dla profesjonalistów Integracja Bilateralna Program Szkolny

Szkolenie zostało przygotowane dla nauczycieli. pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, specjalistów terapii korekcyjno-kompensacyjnej, nauczycieli wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, nauczycieli, przedszkola.

Program bilateralnej integracji skierowany jest do dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi, dzieci , które mimo wysokiego potencjału intelektualnego nie odnoszą zadowalających efektów w nauce. Celem programu jest polepszenie współpracy prawej i lewej półkuli mózgu, poprawa koncentracji uwagi, pamięci sekwencyjnej, napięcia mięśniowego, równowagi statycznej i dynamicznej, koordynacji motoryki dużej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, koordynacji słuchowo-ruchowej, sprawności motoryki małej, umiejętności sprawnego przekraczania linii środka.Metoda oparta jest na specjalnych, atrakcyjnych programach ruchowych angażujących obie półkule mózgu.

 Cel szkolenia:

 • Odpowiedź na pytanie czym jest bilateralna integracja.
 • Etiologia problemów
 • Zapoznanie z występującymi symptomami i diagnostyką bilateralnej integracji
 • Program ćwiczeń
 • Zajęcia praktyczne

Plan szkolenia:

Przewidywanych 16 h dydaktycznych

Dzień pierwszy:

9.00-11.00   Zagadnienia teoretyczne bilateralna integracja mózgu i móżdżku

11.00-12.45 Zagadnienia teoretyczne czym jest bilateralna integracja

13.00-16.00 Bateria testów diagnostycznych -teoria i ćwiczenia

Dzień drugi:

9.00-9.30 Pytania do pierwszego dnia

9.30-10.45 Teoria do programu ćwiczeń

11.00-13.00 Program ćwiczeń ruchowych

 13.00-14.00 Układanie programu zajęć

Uczestnicy otrzymują:

 

 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych w szkole i przedszkolu
 • Materiały szkoleniowe